Consulting IT

W branży IT komercyjnie działamy już przeszło 10 lat, w tym czasie zetknęliśmy się ze standardowymi problemami jak i takimi, które wymagają niekonwencjonalnych rozwiązań. Przebrnęliśmy przez starsze jak i nowe technologie, widzieliśmy dobrze integrowane systemy jak i takie, których jedynym elementem integrującym wciąż są jedynie pracownicy, a wymiana ważnych informacji pomiędzy systemami odbywa się wciąż poprzez pliki zapisane na pendrive.

Naszym klientom pomagamy omijać problemy, które są na początku często niezauważane lub ignorowane, ale później zaważają na jakości wprowadzanego w firmie rozwiązania oraz na jego budżecie, czasie wykonania, skalowalności itd. Dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem pomagając analizować problemy przedsiębiorstw i znajdować optymalne rozwiązania. Proces przeważnie podzielony jest na kilka spotkań, podczas których pilnie słuchamy klienta, notujemy oraz zadajemy pytania uszczegóławiające. Zazwyczaj rozwiązań podajemy kilka, różniących się sposobem wykonania, potrzebnym czasem i budżetem. Jesteśmy partnerami naszych klientów, nigdy nie narzucamy sztywno utartych rozwiązań, ale wraz z klientami poszukujemy metod najlepiej spełniających stawiane wymagania. Pomagaliśmy w dużych jak i w mniejszych projektach realizowanych w przedsiębiorstwach, do wszystkich podchodząc rzetelnie i zawsze realizując stawiane cele.